Współpraca

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności współpracy w zespole, poznanie wpływu pracy zespołowej na realizacje zadań, „efekt synergii”, poznanie różnych rodzajów współpracy oraz uświadomienie konieczności podejmowania odpowiednich wysiłków przy realizacji wspólnego celu.

 

Opis szkolenia 

Słowo „współpraca” (kooperacja) wywodzi się od dwóch łacińskich słów: operari – pracować, robić coś oraz ko – grupa ludzi. Współpraca stanowi nieodłączny element naszego codziennego życia: prywatnego, szkolnego, czy – w przyszłości – zawodowego. Zadania, przed jakimi stajemy, są często tak trudne i złożone, że wymagają współpracy całych zespołów. Na dzisiejszym rynku pracy umiejętność współpracy staje się coraz bardziej istotna i ceniona. Współpraca może prowadzić do osiągnięcia lepszej jakości, oszczędności czasu, ekonomii kosztów i skuteczności (zasoby w ujęciu ogólnym), nowych pomysłów, innowacyjnych rozwiązań oraz lepszej konkurencyjności.
Umiejętność współpracy jest postrzegana jako gotowość i zdolność do aktywnego i sumiennego włączenia się w pracę grupy. Umiejętność ta stanowi przeciwieństwo niezdrowej konkurencji. Obejmuje ona następujące aspekty: przydatność (kto i w jaki sposób ma udział w wysiłku grupy), cele (co jest konieczne, aby je osiągnąć) oraz podejście (postawa wobec innych).
„Efekt synergii” powstaje w sytuacji, kiedy  dobra i efektywna współpraca grupy ludzi prowadzi nie tylko do połączenia ich mocnych stron i uzdolnień poszczególnych osób, ale  do wzajemnego sprzężenia wyzwalającego kreatywność i czesto zupełnie nowa jakość. Wysiłki poszczególnych osób zostają połączone i ludzie wzajemnie na siebie oddziałują. Wynik pracy zespołowej nie jest więc sumą wkładu pracy poszczególnych członków zespołu, ale znacznie go przewyższa i stanowi w ten sposób zupełnie nową jakość.

 
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego