Rozwiązywanie problemów

Cel szkolenia

Rozwijanie umiejetności rozwiazywania problemów poprzez poznanie i praktyczne ćwiczenia metod i technik rozwiazywania problemów indywidualnych i grupowych. Pobudzanie kreatywnego myslenia oraz umiejętności optymalnego analizowania i wykorzystywania róznorodnych informacji do rozwiazania sytuacji trudnych, problemowych.


Opis szkolenia

Słowo “problem” definiowane jest najczęściej jako poważne zagadnienie z jakiejś dziedziny, które trzeba rozstrzygnąć, rozwiązać; to, co sprawia trudność, kłopot. Pochodzi z Greki, oznacza trudne, niejasne zadanie.
Wyraz problem może sam w sobie stanowić zagadnienie do dyskusji, ponieważ w większości przypadków jest postrzegany jako coś negatywnego, pewnego rodzaju odstępstwo od normy, wynik niezgodny z oczekiwaniami, przeszkodę na drodze do celu. Problemy pojawiają się wówczas, kiedy jakiś element „mechanizmu” zawodzi. Coś dzieje się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Aby rozwiązać problem, trzeba zacząć od najważniejszego pytania – dlaczego, czyli odszukać jego genezę. Termin „rozwiązywanie problemów” można zatem zastąpić wyrażeniem „analiza przyczyn”.
Umiejętne rozwiązywanie problemów polega na wczesnym ich rozpoznaniu, właściwym zdefiniowaniu, rozważeniu i sklasyfikowaniu w odpowiednim kontekście. Inne wymagane umiejętności w ramach tej kompetencji to: umiejętność postrzegania problemów z różnych perspektyw, wybór właściwej drogi i przewidywanie efektów końcowych. Dobrze jest postępować elastycznie i odpowiednio reagować na zmiany spowodowane wdrożeniem pewnego rozwiązania. Kolejną ważną rzeczą jest przeanalizowanie procesu, który nastąpił, oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość, zarówno w odniesieniu do danego problemu, jak i nas samych. Na tym etapie nie jest ważne, czy osiągniemy określony cel, bo nawet negatywne doświadczenie może okazać się w przyszłości cenne. Problem zatem to nie tylko przeszkoda. Każdy z nich – nawet ten najmniejszy – może być świetną lekcją pomysłowości, kreatywności i – przede wszystkim – komunikacji z grupą. Ważne jest, w jaki sposób wykorzystamy swoje doświadczenia – zarówno pozytywne, jak i negatywne – oraz to, że sytuacje problemowe są dla nas okazją do dalszego rozwoju. To głowna idea tego szkolenia.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego