Przedsiębiorczość

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy o przedsiębiorczości oraz umiejętności korzystania z własnej kreatywności, incjatywności, poznanie przekonań ograniczających przedsiębiorczość, poznanie etapów wprowadzania innowacji i realizacji celów, rozwijanie wiary we własne możliwości i potencjał. Wzmacnianie i rozwijanie praktycznych umiejetności zwiazanych z tą kompetencją takich jak umiejetność podejmowania decyzji, kreatywność myślenia, konsekwencja w realizacji celów i innych.

 

Opis szkolenia 

Przedsiębiorczość odnosi się do sposobów myślenia i tworzenia, które umożliwiają osiągnięcie korzystnych wyników. Osoba przedsiębiorcza dba o realizację swoich pomysłów, podejmuje inicjatywę, jest aktywna, bardzo angażuje się w swoją pracę, jest pełna pomysłów, ciekawa, kreatywna, elastyczna,  jest skuteczna, zdolna do pokonywania przeszkód, wierzy we własne zdolności, jest przewidująca, przekonana do swojego pomysłu, entuzjastyczna itp.
Przedsiębiorczość to absolutna konieczność w dzisiejszych czasach. Z przedsiębiorczością można spotkać się nawet w środowisku szkolnym i tu ją rozwijać, tak aby zaprocentowała, kiedy już trafimy na rynek pracy, do istniejących firm, a może nawet do firm, które w przyszłości sami założymy.
Przedsiębiorczość przejawia się w tworzeniu czegoś nowego, poprzez świadczenie usług, tworzenie produktów, poprzez dobre pomysły lub ciekawe innowacje. Przedsiębiorczość pomaga w definiowaniu i spełnianiu potrzeb, a także sprzyja samorealizacji, osiąganiu zysków finansowych i zdobywaniu szacunku.
Przedsiębiorczość może przynieść oprócz powodzenia finasowego, poczucie swobody, niezależność w podejmowaniu decyzji, dobre samopoczucie w związku z wykonywaną pracą, satysfakcję i rozwój.
Przedsiębiorczość to siła napędowa. Im bardziej jest się przedsiębiorczym, tym większe ma się możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości, życia i jego jakości, a także ma się wpływ na swoje otoczenie. Im większa jest liczba przedsiębiorców, tym bardziej region lub kraj, w którym się znajdują, korzysta z siły gospodarczej, społecznej i politycznej.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego