Planowanie i organizacja pracy

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności planowania i organizacji czasu, poznanie różnych sposobów i technik planowania czasu pracy i ustalania priorytetów oraz barier uniemożliwiających efektywne zarządzanie czasem, jak również uświadomienie konieczności planowania w codziennym życiu.


Opis szkolenia 

Czas płynie stale w niezmiennym rytmie – sześćdziesiąt sekund na minutę, sześćdziesiąt minut na godzinę.
Czas obiektywny można mieć pod kontrolą, natomiast czas subiektywny bardzo łatwo jej się wymyka. To nasze podejście do tego, co robimy, ma ogromny wpływ na upływ czasu subiektywnego. Można go zwolnić tak, że się wlecze, ale można go również przyspieszyć, żeby pędził „jak zwariowany”. Efektywne wykorzystanie czasu przekłada się na to, ile możemy osiągnąć, pracując nad danym zadaniem. Czasu nie można kontrolować, ale niewątpliwie możemy kontrolować to, w jaki sposób z niego korzystamy. Zarządzając czasem, możemy wpływać na jakość naszego życia.
Ludzie często robią różne rzeczy w pośpiechu i na ostatnią chwilę, co nie wpływa dobrze ani na jakość wykonywanej pracy, ani na zdrowie i samopoczucie. Idealnym rozwiązaniem jest zarządzanie czasem w taki sposób, aby wszystko to, co jest ważne, zakończyć w optymalnym terminie. Trzeba panować nad czasem, planując go.
"Organizowanie" i "Planowanie" są to kompetencje, które w sposób naturalny i automatyczny łączą się z procesem pracy. Nic dziwnego więc, że to właśnie te umiejętności plasują się wysoko na liście cech, jakimi powinien odznaczać się wartościowy pracownik. Dobre umiejętności organizacyjne oraz planowanie pracy pozwalają efektywnie wykorzystać godziny pracy, osiągać stałą wydajność i jakość działania. Można również założyć, że przy dobrej organizacji i planowaniu moglibyśmy uniknąć konfliktów, wieloznaczności, nieporozumień i stresu.
Istnieje już wiele , często prostych i skutecznych metod pozwalajacych na efektywne gospodarowanie czasem – poznamy je na tym szkoleniu.a

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego