Orientacja na klienta

Cel szkolenia

Rozwijanie umiejętności odczytywania ludzkich potrzeb, zdobycie umiejętności identyfikowania rzeczywistych potrzeb klienta, uświadomienie wpływu jakości obsługi klienta na sukces firmy, wywoływanie pozytywnego nastawienia do pracy z klientem.

 

Opis szkolenia

Klienci mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy, to ich zadowolenie często ma znaczący wpływ na sukces. Oznacza to, że kompetencja spełniania potrzeb klientów to jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawia się pracownikom.
Klient stanowi kluczowy element każdej branży oraz – w szerszym kontekście – całego społeczeństwa. Klienci znajdują się nie tylko w sklepach. Klientem może być pojedynczy człowiek – petent w urzędzie, pacjent zgłaszający się do lekarza lub uczeń chodzący do szkoły. Żadna organizacja nie jest w stanie funkcjonować bez klientów, a bez zadowolonych klientów żadna organizacja nie może osiągać sukcesów.
Zadowolony klient jest niezmiernie cenny, a obsługa klienta to jeden z elementów przewagi, jaką firma może mieć nad swoją konkurencją. Ponadto właściwe traktowanie klientów generuje większe korzyści niż na przykład kosztowny marketing. Okazuje się, że klienci kierują się nie tylko ofertą towarów lub usług, lecz w coraz większym stopniu o wyborze miejsca zakupu stanowią osoby kontaktowe, czyli sprzedawcy. Klienci oczekują profesjonalnego podejścia i zrozumienia ich potrzeb.
Prawie wszystko, co kiedykolwiek chcieliśmy kupić i co kupiliśmy, nabyliśmy z określonego powodu. Dlatego właśnie rozpoznanie i zdefiniowanie tego powodu jest tak ważne dla udanego marketingu.
Na tym szkoleniu będziemy zdobywać wiedzę i umiejetności, które pozwolą nam lepiej orientować się w potrzebach klentów, a tym samym być bardziej skutecznym w swoich działaniach zawodowych.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego