Odporność na stres

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, jego przejawami fizycznymi, emocjonalnymi, poznawczymi i społecznymi. Budowanie pewności siebie, nauka zarządzania stresem i radzeniem sobie z porażkami. Rozwijanie umiejetności kontrolowania stresu we własnym życiu oraz poznanie metod radzenia sobie z nim.


Opis szkolenia

Powszechnie wiadomo, że świat wokół nas zmienia się coraz szybciej i musimy się do tego dostosować. Zmiany wokół nas oznaczają dodatkowy stres. A codzienny stres ma negatywny wpływ nie tylko na nasze zachowanie, ale również na nasze zdrowie.
Stres jest po prostu częścią naszego życia. Jeśli mielibyśmy go zdefiniować, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to reakcja na napięcie wywierane na nas w sferze fizycznej lub psychicznej, które ma odzwierciedlenie w naszym ciele, uczuciach, sposobie myślenia oraz w środowisku społecznym.
Termin „stres” został po raz pierwszy użyty przez Hansa Selye, który odkrył, że mechanizmy obronne organizmu w trudnej, długotrwałej sytuacji były zawsze podobne. Selye twierdził, wywodząc  pojęcie stresu z fizyki, że każdy materiał (również człowiek) , który jest przeciążony ulega zniszczeniu. Współczesna definicja stresu mówi, że jest to reakcja organizmu na każdy rodzaj nadmiernego obciążenia i  napięcia.
Różni ludzie odbierają sytuacje stresowe w różny sposób (z odmiennym stopniem natężenia). Stres może wpływać na zdrowie, postawy życiowe, relacje z innymi ,a przede wszystkim na emocje i uczucia. Dlatego tak istotną umiejętnością jest poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, pozytywna motywacja oraz pewność siebie. Jeśli wierzę, że poradzę sobie z sytuacją, szanse na sprostanie jej są znacznie większe. Należy traktować przeszkody jako wyzwania, natomiast niepowodzenia jako normalną część naszego życia. Rzeczywiście, może to być trudne, ale nie jest niemożliwe. Spróbujmy więc!

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego