Niezależność

Cel szkolenia

Poznanie metod i technik pozwalajacych na zwiększenie własnej niezależności, decyzyjności, samoświadomości, również poprzez organizację czasu i planowanie przyszłości jak i efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji.


Opis szkolenia

Osoba niezależna potrafi sobie radzić sama, podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Jest wierna swoim poglądom, nawet jeśli nie są one podzielane przez większość. Osoba taka wykazuje wytrwałość w realizacji zadań. Radzi sobie z nowymi, niespodziewanymi sytuacjami i wykonuje swoją pracę nawet wtedy, kiedy nie jest do końca pewna, jakie kroki należy podjąć. Wykazuje inicjatywę konieczną do uzyskania informacji oraz środków niezbędnych do wykonania zadania, potrafi dostrzec rozwiązania alternatywne, ocenić je, wybrać najlepsze z nich i zastosować je w praktyce. Nie oznacza to jednak, że osoba taka zawsze musi być samowystarczalna. Kiedy jest to konieczne, potrafi dostosować się do grupy i współpracować z nią dla dobra realizacji celu. Zna swoje mocne i słabe strony, dzięki temu bez problemu rozpoznaje sytuacje, kiedy należy poprosić o pomoc lub poradę. Jest zatem świadoma i odważna, a jednocześnie skuteczna i efektywna w realizacji zadań w wyznaczonym czasie.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego