Komunikacja

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z formami komunikacji, zasadami prawidłowego słuchania,mówienia, komunikacją niewerbalną i jej znaczeniem w różnych sytuacjach społecznych, pracą z informacją oraz przygotowanie do aktywnego i świadomego poruszania się na rynku pracy. Rozwijanie umiejętności budowania pozytywnych, efektywnych relacji zarówno prywatnych jak i zawodowych.

Opis szkolenia

Ze wszystkich kompetencji i umiejętności, jakie kiedykolwiek zdobyliście, najbardziej użyteczne są te, które dotyczą komunikacji. Umiejętność komunikacji to nasz najcenniejszy indywidualny atut – w szkole, w pracy, w kontaktach społecznych czy też w domu, w kontaktach z najbliższymi.

Zdolność komunikacji po części stanowi naszą spuściznę po przodkach, po części zaś umiejętność, którą można z powodzeniem doskonalić. Dlatego głównym celem naszego szkolenia jest przede wszystkim umożliwienie Wam samodzielnego wypróbowania w praktyce różnych form komunikacji.

Proces komunikacji obejmuje dwa główne systemy sygnałów. Innymi słowy komunikacja przyjmuje dwie formy – werbalną i niewerbalną. Komunikacja werbalna obejmuje słowa i mowę, czyli sygnały, które odbieramy dzięki zmysłowi słuchu. Komunikacja niewerbalna to z kolei każdy komunikat przekazywany bez użycia słów, język gestów, mimika twarzy, wygląd zewnetrzny, itp. Obie formy komunikacji są dla nas równie ważne, ponieważ obie wpływają na sukces lub porażkę w kontaktach z innymi osobami i decydują o nawiazywniu pozytywnych, efektywnych relacji.

Komunikacja na piśmie lub korespondencja to jedna z form komunikacji, bez której w dzisiejszych czasach nie możemy się obejść. Słowo pisane jest wszechobecne i ma bardzo duże znaczenie. Jeśli poszukujemy pracy, nie obejdzie się bez komunikacji pisemnej: odpowiadamy na oferty, piszemy życiorysy i listy motywacyjne. W każdym z przygotowywanych dokumentów aplikacyjnych przedstawiamy siebie i wystawiamy sobie świadectwo. Dlatego jednym z celów szkolenia jest  przygotowanie Was do świadomego i zwieńczonego powodzeniem znalezienia się na rynku pracy równiez w tym obszarze.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego