Elastyczność

Cel szkolenia

Rozwijanie elastyczności poprzez ćwiczenie kreatywności oraz poznanie sposobów, zwiększających wykorzystanie potencjałów intelektualnych oraz technik efektywnego zarządzania czasem w procesie dostosowywania się do zmiany. Ćwiczenie praktycznych umiejetności zwiazanych z elastycznym myśleniem i zachowaniem.

 

Opis szkolenia

Ludzki mózg jest najbardziej złożonym i najdoskonalszym wytworem natury, jaki istnieje na naszej planecie. W ciągu 9 miesięcy, które upływają pomiędzy zapłodnieniem a narodzinami, powstaje ok. 10 miliardów komórek nerwowych mózgu (neuronów).
Podobnie jak nasze ciało, mózg również jest asymetryczny. Po raz pierwszy teorię tę przedstawił Paul Broca, który stwierdził miedzy innymi, że lewa półkula używana jest podczas mówienia. Ośrodek Broki (nazwany tak właśnie na jego cześć) to ta część ludzkiego mózgu, która odpowiedzialna jest za procesy językowe, mowę oraz rozumienie. Niedługo po tym naukowcy odkryli połączenie pomiędzy półkulą odpowiedzialną za język, a zwiększoną sprawnością prawej części ciała. Mózg zarządza zatem naszym ciałem „krzyżowo”: lewa półkula odpowiedzialna jest za jego prawą część i vice versa. Półkule mózgowe mają ściśle określone funkcje i każda z nich jest w pewnym zakresie dominująca ( lewa pólkula – racjonalna, logiczna; prawa –emocjonalna, intuicyjna).
Techniki zwiększające elastyczność, kreatywność, poprawiające pamięć i koncentrację angażują obie półkule. Wykorzystują potencjał, który i tak już posiadamy, pokazują inne, często nietypowe drogi docierania do wiedzy i szukania nowych rozwiązań w nowych, zaskakujacych sytuacjach.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego