Jak zostać trenerem?

Wszystkim osobom zainteresowanym mozliwością uzyskania certyfikatu trenera Modułowego systemu szkoleń proponujemy następującą procedurę: wysłanie formularza zgłoszeniowego, weryfikacja wymogów formlanych, ustalenie terminu szkolenia, certyfikacja. 

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do samodzielnego i efektywnego prowadzenia warsztatów w oparciu o Modułowy system szkoleń. Uzyskany certyfikat uprawnia do realizacji szkoleń z zakresu 11 kompetencji. 

Uczestnicy: 
Uczestnikami szkolenia będą osoby, które wcześniej wypełniły formularz zgłoszeniowy i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu certyfikacyjnym.

Etapy szkolenia certyfikacyjnego:
I etap: 2-dniowe szkolenie – Metody i techniki pracy z grupą. Warsztat profesjonalnego trenera.

II etap: 2-dniowe szkolenie – Prezentacja 11 kompetencji i technik pracy warsztatowej modułowego systemu szkoleń. Każdy uczestnik szkolenia wzbiera jedną z 11 kompetencji do procesu certyfikacji.

III etap: Certyfikacja – jednodniowe zajęcia polegające na zaprezentowaniu na forum grupy fragmentu szkolenia z zakresu wybranej kompetencji. Celem tego etapu jest udzielenie uczestnikom informacji zwrotnej o: mocnych stronach i obszarach do rozwoju, o pracy z grupą i wzmocnieniu umiejętności trenerskich.


UWAGA!
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu w pełnym wymiarze godzin (4 dni szkoleniowe + 1 dzień certyfikacji).

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego