Szkolenia i trenerzy

Master trenerzy

Projekt „Jestem przedsiębiorczy” umożliwił współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy czeskimi i polskimi specjalistami zajmującymi się rozwojem kompetencji społecznych. Miało to miejsce podczas 6-dniowych warsztatów, których celem było przekazanie metodologii pracy z materiałami na licencji czeskiej. Nasi trenerzy odbyli szkolenie certyfikujące o charakterze train the trainers pod okiem naszego partnera czeskiego, firmy RPIC-ViP s.r.o. z Ostrawy.

Poniżej lista certyfikowanych trenerów Centrum Kompetencji, którzy posiadają uprawnienia do szkolenia osób zainteresowanych uzyskaniem mozliwości prowadzenia zajęć warsztatowych w oparciu o Modułowy sysem szkoleń. Osoby te mogą prowadzić zajęcia warsztatowe z różnymi grupami odbiorców. 

Certyfikowani trenerzy, klasa Master:

  • Izabella Świłło
  • Liliana Kisiel
  • Monika Osakiwicz
  • Katarzyna Stańda-Zachwieja
  • Edyta Jagodzińska-Pawluk
  • Wiesława Kubiak
  • Katarzyna Szober-Pawletta
  • Katarzyna Kasprzycka
  • Rafał Wojciechowski

 

 

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego