1. Modułowy system szkoleń. Podręcznik użytkownika

Spis treści

WPROWADZENIE    4
1. MODUŁOWY SYSTEM SZKOLEŃ    6
1.1. Podstawowe informacje    6
1.2. Struktura modułów szkoleniowych    7
1.3. Metodologia szkoleń – stosowane metody i techniki    8
1.4. Podstawa stworzenia systemu    9
2. PROCES CERTYFIKACJI I ORGANIZACJI SZKOLEŃ    11
2.1. Proces certyfikacji trenerów kompetencji    11
2.2. Zasady organizacji szkoleń z zakresu 11 kompetencji    13
3. PRACE ADAPTACYJNE    15
4. PROGRAMY I OPISY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH    16
4.1. Poziom podstawowy    16
4.2. Poziom rozszerzony    94
PODSUMOWANIE    183

  1. Modułowy system szkoleń. Moduły szkoleniowe. Ramowe programy i plany szkoleń
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego