RCIP-ViP s.r.o. (Czechy)

Działa na rynku od 1999 roku w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Wspiera działania organizacji na terenie Czech i Europy.

RPIC-ViP Company

 • Zatrudnia 50 wykwalifikowanych konsultantów i kierowników projektów
 • Jest zaangażowana w dynamiczny rozwój regionów Republiki Czeskiej i w podnoszenie kompetencji jej ekspertów
 • Realizuje programy europejskie

Zajmuje się doradztwem i usługami zarządzania projektami w następujących obszarach:

 •     Zarządzanie zasobami ludzkimi
 •     Grant Show i projekty
 •     Doradztwo strategiczne
 •     Wspieranie rozwoju zatrudnienia i rynku pracy
 •     Jakość
 •     Usługi ICT

Dla klientów korporacyjnych oferuje:

 •     Wyszukiwanie i dobór menedżerów i specjalistów
 •     Kompleksowe usługi rekrutacyjne dla nowych inwestorów
 •     Organizacja i zarządzanie ofertami
 •     Psychodiagnoza potencjału osobistego
 •     Przetwarzanie modeli kompetencyjnych dla przedsiębiorstw i zawodów
 •     Ocena i Development Center
 •     Programy szkoleniowe w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
 •     HR consulting, szkolenia i treningi
 •     Badania opinii pracowników
 •     Audyt systemów zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach

RPIC-ViP posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001:2009.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego