Zapraszamy Państwa do zapoznania się z broszurą Narzędzie do badania 11 kompetencji. Podręcznik użytkownika.

Spis treści

 • WSTĘP

 • WPROWADZENIE

 • 1. KOMPETENCJE
  1.1. Definicje kompetencji
  1.2. Kompetencje kluczowe
  1.3. Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa
  1.4. Badane kompetencje
  1.5. Rozwijanie kompetencji

 • 2. OPIS NARZĘDZIA
  2.1. Narzędzie do badania 11 kompetencji przedsiębiorczych

  2.2. Schemat tworzenie narzędzia
  2.3. Procedura oceny kompetencji
  2.3.1. Tworzenie słownika kompetencji
  2.3.2. Tworzenie profilu kompetencji
  2.3.3. Tworzenie standardu
  2.3.4. Ewaluacja
  2.4. Generowanie potrzeb szkoleniowych

 • 3. MODEL I PROCEDURA STANDARYZACJI NARZĘDZIA POMIARU KOMPETENCJI
  3.1. Tworzenie wyjściowej puli twierdzeń

  3.2. Prawo Webera

  3.3. Wyniki standaryzacji dla poszczególnych kompetencji

 • 4. PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA
  Wstęp

  Przygotowanie badania
  Badanie uczniów
  Raporty i wyniki badań
  Porównywanie wyników uczniów w klasie

 • PODSUMOWANIE

 • LITERATURA

 

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego