Badanie kompetencji uczniów

Zintegrowane narzędzia nauczania przedsiębiorczości


Proponowany zestaw narzędzi dydaktycznych jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli. Wspomaga realizację nauczania przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Odpowiada również na potrzeby pracodawców i wymogi współczesnego rynku pracy. Stanowi zintegrowany, wzajemnie uzupełniający się system, składający się z:

  1. Elektronicznego narzędzia do badania 11 kompetencji przedsiębiorczych z automatycznym systemem generowania szkoleń w tym zakresie.

  2. Gry dydaktycznej Headmaster.

  3. Gry dydaktycznej Piekarz Przemo.

Modułowy system szkoleń rozwijających 11 kompetencji personalnych i społecznych u uczniów w oparciu o nowoczesne materiały szkoleniowe i aktywizujące metody pracy to odpowiedż na potrzeby szkoleniowe wygenerowane przez narzędzie do badania 11 kompetencji oraz przedsiębiorczość w praktyce Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego