Badanie kompetencji uczniów

Zintegrowane narzędzia nauczania przedsiębiorczości


Korzyści zastosowania

Jesteśmy przekonani, że zintegrowane narzędzia nauczania przedsiębiorczości będą służyć pomocą w pracy nauczycieli i doradców zawodowych, podnosząc znaczenie i rangę przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce.

Proponowany zestaw narzędzi dydaktycznych będzie wpływać na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i zachowań etycznych ucznia w życiu osobistym i zawodowym, kształtować umiejętności komunikowania się, współpracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, pobudzać zainteresowania prowadzeniem firmy i ciągłym inwestowaniem w siebie.

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego