Korzyści zastosowania

Wprowadzenie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do programu nauczania przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce będzie aktywizującą formą nauczania i praktyczną metodą rozwijania potencjału przedsiębiorczego uczniów oraz pozwoli na trafniejszy wybór dalszej drogi kształcenia, profilowania i ścieżki kariery zawodowej.

Uczeń:

 • Zyska większą świadomość swoich słabych i mocnych stron w obszarze 11 kompetencji przedsiębiorczych
 • Rozwinie umiejętności ważne w dalszych etapach kształcenia, w pracy zawodowej i w kontaktach społecznych
 • Zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zrządzania i prowadzenia firmy
 • Sprawdzi swoje umiejętności w praktycznym działaniu
Nauczyciel:
 • Otrzyma innowacyjne narzędzie do pomiaru 11 kompetencji przedsiębiorczych i programy szkoleń rozwijające te kompetencje
 • Zyska większą wiedzę na temat potencjału uczniów w obszarze przedsiębiorczości
 • Zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy (przez wprowadzenie gier edukacyjnych), naukę przez działanie
 • Stworzy uczniom możliwość do rozwijania umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, pozytywnego współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności

Doradca zawodowy:

 • Będzie dysponował wiedzą na temat mocnych i słabych stron ucznia w obszarze kompetencji przedsiębiorczych
 • Skorzysta z wygenerowanego indywidualnego profilu ucznia przedsiębiorczego w planowaniu dalszej drogi edukacji i wyboru zawodu
 • Otrzyma gotowe programy szkoleń rozwijające poszczególne kompetencje, dobrane odpowiednio do potrzeb każdego ucznia

Szkoła:

 • Zyska innowacyjne narzędzia dydaktyczne, będące aktywizującą formą nauczania, diagnozujące i rozwijające kluczowe kompetencje przedsiębiorcze u uczniów
 • Będzie efektywnie wpływać na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
 • Przyczyni się do podniesienia rangi przedmiotu przedsiębiorczości w systemie edukacji
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego