Badanie kompetencji uczniów

Wymogi techniczne

Narzędzie do badania kompetencji jest produktem multimedialnym, świadczonym na zasadzie SaaS (software as a service oprogramowanie jako usługa). System jest umieszczony na serwerach wydawcy.

  • Wydawca zapewnia działanie systemu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  • Do uruchomienia testów kompetencji wystarcza dowolny komputer z dostępem do internetu.
  • System nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów wystarczy dowolna przeglądarka internetowa.
  • Program wymaga autoryzacji poprzez konto Gmail lub Google Apps.
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego