Badanie kompetencji uczniów

To uniwersalna aplikacja umożliwiająca diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia. Wyłonione kompetencje społeczne, istotne z punktu widzenia pracodawców i potrzeb współczesnego rynku pracy, składają się na profil ucznia przedsiębiorczego. Ta prosta w obsłudze aplikacja umożliwia dokonanie szybkiej autodiagniozy poziomu rozwoju poszczególnych kompetencji, wskazuje konkretne potrzeby szkoleniowe.

Korzyści dla nauczyciela i doradcy zawodowego

Uzyskuje wiedzę na temat potencjału uczniów w obszarze istotnych kompetencji.

Otrzymuje automatycznie wyniki badania wraz ze wskazaniem potrzeb szkoleniowych.

Ma możliwość wykorzystania wiedzy na temat kompetencji uczniów uzyskanej z badania w realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Korzysta z posiadanej wiedzy  o uczniu w planowaniu  jego dalszej drogi edukacji i wyboru zawodu.

 

Korzyści dla ucznia

Uzyskuje świadomość swoich mocnych i słabych  stron w obszarze istotnych kompetencji.

Bezpośrednio po badaniu ma dostęp do raportu z wynikami.

Otrzymuje konkretne informacje dotyczące kierunków rozwoju.

 

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego