Podręcznik użytkownika gry Headmaster

Gra edukacyjna Headmaster. Podręcznik użytkownika

Spis treści

Wstęp    4
1. Opis gry    6
1.1. Przeznaczenie programu    6
1.2. Zasada użycia    7
1.3. Możliwości konfiguracji quizu    8
1.4. Korzyści    9
1.5. Dokumentacja oprogramowania    9
1.6. Pomoc techniczna i zastrzeżenia    10
2. Instrukcja użytkownika Headmaster    11
CZĘŚĆ I – Tryb indywidualny – nauczyciel    11
CZĘŚĆ II – Tryb grupowy – nauczyciel    18
CZĘŚĆ III – tryb indywidualny – uczeń    20

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego