Nowoczesna gra edukacyjna Headmaster

Przeznaczenie i opis produktu

Gra wspomaga proces dydaktyczny nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Za pomocą multimedialnego quizu wiedzy sprawdza zakres przyswojonego przez ucznia materiału w obszarze realizowanego programu nauczania.

Gra HeadMaster dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej dlatego nauczyciel i uczeń nie muszą instalować na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania.

Nauczyciel przygotowując quiz dla uczniów wybiera z dostępnej puli pytań, pytania dotyczące określonego działu tematycznego objętego programem nauczania.  Może to być wybrany dział bądź całość materiału np. dla przeprowadzenia quizu przekrojowego. Nauczyciel może określić dodatkowe parametry takie jak np. stopień trudności pytań, czas trwania quizu, zdecydować się na tryb gry indywidualnej bądź drużynowej itp. Po określeniu parametrów testu, system generuje tzw. Klucz quizu. Klucz ten nauczyciel przekazuje uczniom. Jest to łatwy do użycia ciąg 4 znaków.

  

Uczniowie rozpoczynają grę podając Klucz quizu. W określonym przez nauczyciela czasie uczeń odpowiada na 10 pytań wylosowanych z bazy pytań. W ciągu całej gry uczeń może skorzystać z 3 podpowiedzi (ekspert, 50/50 oraz badanie opinii). Rozwiązanie quizu bez podpowiedzi skutkuje jednak dodatkowymi punktami.

Po zakończeniu quizu gracz-uczeń informowany jest o swoim wyniku i zdobytych punktach. Nauczyciel otrzymuje jednocześnie informację o tym, że gracz zakończył quiz i podsumowanie. Zestawienie punktacji oraz czasu rozwiązywania quizu przez poszczególnych graczy pozwala nauczycielowi ocenić uczniów. Dostępne dla nauczyciela zestawienie pytań, z jakimi uczniowie mieli problemy stwarza jednocześnie możliwość powtórzenia wybranych zagadnień.

Możliwości konfiguracji quizu wiedzy

  • wybór zakresu przedmiotowego pytań
  • decydowanie o sposobie wybierania pytań dla uczniów
  • tryb indywidualny lub grupowy
  • limity czasowe
  • ograniczenia dostępu do quizu
  • zapraszania uczniów przez mail
  • możliwość przeprowadania quizu z użyciem tablicy interkatywnej
  • możliwości umieszczania quizu wiedzy na stronie internetowej
  • dzielenie się quizem na portalach społecznościowych google+, facebook, twitter itp.

 

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego