Nowoczesna gra edukacyjna Headmaster

Korzyścia zastosowania gry edukacyjnej

dla nauczyciela

  1. Możliwość szybkiego zweryfikowania wiedzy ucznia
  2. Możliwość porównania poziomu wiedzy uczniów w klasie
  3. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć przy jednoczesnej realizacji założeń podstawy programowej
  4. Możliwość wielokrotnego zastosowania pozwala śledzić postępy ucznia w nauce
  5. Multimedialny Quiz nowoczesną formą „zadania domowego”

dla ucznia

  1. Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem technik informatycznych
  2. Nauka poprzez zabawę to efektywniejszy sposób przyswajania wiedzy
  3. Element rywalizacji zapobiegający znużeniu i motywujący do aktywności
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego