Badanie kompetencji uczniów

Badane kompetencje

Poniższy dobór kompetencji dotyka istoty przedsiębiorczości i postawy przedsiębiorczej, wskazując na to, że w zestawie kompetencji ważnych na rynku pracy, oprócz kompetencji kluczowej przedsiębiorczość rozumianej jako konsekwentne dążenie do realizacji celów czy zdolność wcielania pomysłów w czyn, równie ważne są pozostałe kompetencje, takie jak komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów i inne. Zestaw tych kompetencji składa się na profil osoby przedsiębiorczej. Taki dobór kompetencji pozwoli uczniom na zrozumienie, że bycie przedsiębiorczym oraz umiejętność radzenia sobie w świecie biznesu, to nie tylko umiejętność konsekwentnego dążenia do realizacji celów biznesowych i finansowych, ale również umiejętność budowania zespołu, współpracy, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zasadach etyki i uczciwości zawodowej, efektywność w działaniu, elastyczność w myśleniu, umiejętność planowania i organizowania własnej pracy oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami i łagodzenia sytuacji konfliktowych.

Badane kompetencje to:

 1. Komunikacja
 2. Współpraca
 3. Przedsiębiorczość
 4. Elastyczność
 5. Orientacja na klienta
 6. Efektywność
 7. Niezależność
 8. Rozwiązywanie problemów
 9. Planowanie i organizacja pracy
 10. Uczenie się przez całe życie
 11. Odporność na stres
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego